korporatyvizmas

korporatyvizmas
korporatyvizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės-funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, kai kurioms nors interesų grupėms suteikiamas privilegijuotas statusas ir išskirtinės teisės dalyvauti priimant politinius sprendimus.Ph. Shmitteris apibrėžia kaip interesų atstovavimo sistemą, kurios dalys organizuotos į tam tikrą skaičių ypatingų, būtinų, nekonkuruojančių, hierarchiškai organizuotų ir funkciškai diferencijuotų grupių. Šios valstybės pripažintos arba leistos (sukurtos) interesų grupės turi monopolinę teisę daryti įtaką valdžios priimamiems sprendimams, mainais už tai palaiko valdžią. Skiriamos 2 formos: valstybinis ir visuomeninis. Pirmajam būdingas valdžios apribotas interesų grupių skaičius, privaloma narystė ir dalyvavimas atrinktose organizacijose, griežtai hierarchiška interesų grupių asociacijų tvarka, interesų grupių atstovavimas valdžios sudarytose struktūrose pagal nustatytas kvotas ir t. t. Antrajam būdingas sąlygiškas interesų grupių savarankiškumas, interesų grupių skaičių, įtaką ir konkurenciją riboja interesų grupių asociaciniai susitarimai, interesų grupės išskirtinį statusą politikos procese įgyja jų nesuvalstybinus. Esminis šių formų skirtumas yra tai, kad valstybinis korporatyvizmas politinį procesą leidžia monopolizuoti kurioms nors interesų grupėms ir iki minimumo apribojamos jų konkurencijos galimybės; visuomeninio korporatyvizmo atveju, nors jos ir apribojamos, išlieka interesų grupių dalyvavimo ir konkurencijos galimybės. Klasikiniais korporatyvinių sistemų pavyzdžiais laikomos Austrija, Švedija, Šveicarija (20 a. 7–8 dešimtmečiai). Kai kurios politinės sistemos vertinamos kaip pusiau korporatyvinės (angl. semi-corporatism). Pvz., Japonijos ir Prancūzijos vyriausybės visada siekė glaudžiai bendradarbiauti su verslui atstovaujančiomis interesų grupėmis, tačiau nepaisė ir į politinį procesą neįtraukė profsąjungų, kurios traktuojamos kaip verslui subordinuotas partneris. Neretai išskiriama naujausia korporatyvizmo forma – neokorporatyvizmas (angl. neocorporatism). Tai sistemos, kuriose interesų grupės vertinamos kaip valstybės licencijuotos, pripažintos ar įsteigtos, turinčios privilegiją atstovauti kurio nors sektoriaus interesams ir bendradarbiaujančios su vyriausybe ne tik rengiant ir priimant sprendimus, bet ir juos įgyvendinant, – dažnai net veikiančios vietoj vyriausybės. atitikmenys: angl. corporatism ryšiai: susijęs terminasinteresų grupė susijęs terminaspliuralizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • corporatism — korporatyvizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, kai kurioms nors interesų grupėms suteikiamas… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • clientelism — klientelizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, grindžiama asimetrinio valdžios galių paskirstymo ir… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • klientelizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, grindžiama asimetrinio valdžios galių paskirstymo ir asmeninio pavaldumo… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • interest group — interesų grupė statusas T sritis Politika apibrėžtis Organizuota struktūra (asociacija), vienijanti visuomenės narius, turinčius bendrų interesų ir tikslų bei siekianti daryti įtaką valdžios institucijų priimamiems sprendimams, bet nesiekianti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • interesų grupė — statusas T sritis Politika apibrėžtis Organizuota struktūra (asociacija), vienijanti visuomenės narius, turinčius bendrų interesų ir tikslų bei siekianti daryti įtaką valdžios institucijų priimamiems sprendimams, bet nesiekianti politinės… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • pressure group — interesų grupė statusas T sritis Politika apibrėžtis Organizuota struktūra (asociacija), vienijanti visuomenės narius, turinčius bendrų interesų ir tikslų bei siekianti daryti įtaką valdžios institucijų priimamiems sprendimams, bet nesiekianti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • lobbism — lobizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Interesų grupių teisėta veikla, kuria siekiama, kad būtų priimti, pakeisti ar panaikinti joms svarbūs įstatymai, kiti teisės aktai ar politiniai sprendimai. Manoma, terminas pradėtas vartoti 19 a. pr …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • lobbying — lobizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Interesų grupių teisėta veikla, kuria siekiama, kad būtų priimti, pakeisti ar panaikinti joms svarbūs įstatymai, kiti teisės aktai ar politiniai sprendimai. Manoma, terminas pradėtas vartoti 19 a. pr …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • lobizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Interesų grupių teisėta veikla, kuria siekiama, kad būtų priimti, pakeisti ar panaikinti joms svarbūs įstatymai, kiti teisės aktai ar politiniai sprendimai. Manoma, terminas pradėtas vartoti 19 a. pr. D.… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • pliuralizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, kai politinis procesas grindžiamas valdžios galių fragmentacija, o… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”